Maszyny komunalne

Maszyny komunalne, które ułatwiają pracę w mieście.

Maszyny komunalne to urządzenia mechaniczne, które służą do wykonywania różnych prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miastach i gminach. Produkty te obejmują szeroki zakres urządzeń o różnym stopniu złożoności. 

Firma Pomarol S.A. produkuje maszyny komunalne od ponad 25 lat. Oferujemy szeroki asortyment, który obejmuje:

  • Sprzęt do utrzymania czystości ulic, chodników i placów, takie jak zamiatarki.  Służą one do usuwania zanieczyszczeń stałych i płynnych z powierzchni utwardzonych oraz do ich transportu i zagospodarowania.
  • Maszyny do zachowania czystości terenów zielonych, parków i skwerów, terenów przydrożnych i poboczy ( kosiarki). Służą one do koszenia trawy i innych roślin.
  • Asortyment do utrzymania ruchu drogowego i bezpieczeństwa w zimie, takie jak spychacze, piaskarki czy odśnieżarki. Służą one do usuwania śniegu i lodu z dróg, chodników i placów oraz do posypywania ich materiałami antypoślizgowymi.
  • Maszyny do transportu i załadunku materiałów i odpadów, takie jak ładowacz czołowy. Służą one do przenoszenia i załadunku różnych materiałów używanych w pracach komunalnych oraz do transportu odpadów komunalnych.

Kosiarka do poboczy Z028, Z028/1, Z028/2

Umożliwia wykaszanie trawy z trudno dostępnych miejsc

Zamiatarka ciągnikowa ZS150, ZS200, ZS250

Przeznaczona do zamiatania dróg, placów czy chodników

Spychacz czołowy T201/V

Służy do lekkich prac ziemnych i porządkowych

Kosiarka do poboczy Z028A, Z028A/1, Z028A/2

Umożliwia wykaszanie trawy z trudno dostępnych miejsc

Spychacz czołowy T201

Służy do odśnieżania, równania zwałów ziemi, prac porządkowych

Piaskarka samozaładowcza PS150, PS200

Przeznaczona do powierzchniowego wysiewu piasku

Odśnieżarka wirnikowa 225/2, 225/3

Przeznaczona do usuwania śniegu z dróg poza terenem zabudowanym

Podnośnik przedni T200, T200/1, T200/2

Podnośnik przedni można zamontować do dowolnego ciągnika

Ładowacz czołowy TUR 230, 220, 220A, 220B, 500

Przeznaczone do załadunku obornika, materiałów sypkich, itp