Maszyny komunalne

Maszyny komunalne, które ułatwiają pracę w mieście.

Maszyny komunalne to urządzenia mechaniczne, które służą do wykonywania różnych prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miastach i gminach. Produkty te obejmują szeroki zakres urządzeń o różnym stopniu złożoności. 

Firma Pomarol S.A. produkuje maszyny komunalne od ponad 25 lat. Oferujemy szeroki asortyment, który obejmuje:

  • Sprzęt do utrzymania czystości ulic, chodników i placów, takie jak zamiatarki.  Służą one do usuwania zanieczyszczeń stałych i płynnych z powierzchni utwardzonych oraz do ich transportu i zagospodarowania.
  • Maszyny do zachowania czystości terenów zielonych, parków i skwerów, terenów przydrożnych i poboczy ( kosiarki). Służą one do koszenia trawy i innych roślin.
  • Asortyment do utrzymania ruchu drogowego i bezpieczeństwa w zimie, takie jak spychacze, piaskarki czy odśnieżarki. Służą one do usuwania śniegu i lodu z dróg, chodników i placów oraz do posypywania ich materiałami antypoślizgowymi.
  • Maszyny do transportu i załadunku materiałów i odpadów, takie jak ładowacz czołowy. Służą one do przenoszenia i załadunku różnych materiałów używanych w pracach komunalnych oraz do transportu odpadów komunalnych.

Kosiarka do poboczy Z028, Z028/1, Z028/2

Umożliwia wykaszanie trawy z trudno dostępnych miejsc

Zamiatarka ciągnikowa ZS150, ZS200, ZS250

Przeznaczona do zamiatania dróg, placów czy chodników

Spychacz czołowy T201/V

Służy do lekkich prac ziemnych i porządkowych

Kosiarka do poboczy Z028A, Z028A/1, Z028A/2

Umożliwia wykaszanie trawy z trudno dostępnych miejsc

Spychacz czołowy T201

Służy do odśnieżania, równania zwałów ziemi, prac porządkowych

Piaskarka samozaładowcza PS150, PS200

Przeznaczona do powierzchniowego wysiewu piasku

Odśnieżarka wirnikowa 225/2, 225/3

Przeznaczona do usuwania śniegu z dróg poza terenem zabudowanym

Podnośnik przedni T200, T200/1, T200/2

Podnośnik przedni można zamontować do dowolnego ciągnika

Ładowacz czołowy TUR 230, 220, 220A, 220B, 500

Przeznaczone do załadunku obornika, materiałów sypkich, itp

Zamiatarka ze zraszaczem ZM200

Służy do zamiatania dróg, placów czy chodników asfaltowych

Spych czołowy
SPL, SP

Odśnieżanie oraz lekkie prace ziemne i porządkowe.